Turvapylväät säästävät henkiä ja rahaa

Mallista riippuen KAPU® valaisinpylväs joko väistyy ajoneuvon törmätessäsiihen tai taipuu sen edessä pysäyttäen ajoneuvon turvallisesti. Tähän mennessä yli 1000:aan KAPU® pylvääseen on törmätty ilman vakavia seuraamuksia.

Vanhan tievalaistuksen uusiminen KAPU® pylväillä säästää monin eri tavoin. Uuden valaistuksen hoitokustannukset alenevat yli 30% ja tömäyksistä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset yli 80%. Rahassa mitattuna investointi maksaa itsensä takaisin jo 4 vuodessa. Suoraan laskettavissa olevien kustannussäästöjen rinnalla KAPU pylväillä on mittaamaton arvo liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten ehkäisemisessä.

Erään KAPU® pylvääseen törmänneen kommentti on paljon puhuva:

Sanat eivät riitä ilmaisemaan kiitollisuuttani näiden innovatiivisten tuotteiden suunnittelijoille. Heidän ansiostaan kävelin kolaripaikalta pois omin jaloin. Toivon, että kokemukseni rohkaisee törmäysturvallisten pylväiden käytön lisäämistä entisestään, jotta kaikki tielläliikkujat pääsisivät määränpäähänsä myös tulevaisuudessa. Minun kohdallani kävi hyvin - olen elossa kertomassa tarinani!

Galleria

 • Lasse Jokinen

  Toimitusjohtaja, Myynti

  +358 2 550 5501

  lasse.jokinen@sahkojokinen.fi

 • Ville Nieminen

  Myyntipäällikkö

  +358 2 550 5514 ja +358 50 432 2834

  ville.nieminen@sahkojokinen.fi

 • Simo Jokinen

  Pylväsmyynti ja vienti

  +358 2 550 5505

  simo.jokinen@sahkojokinen.fi

 • Noora Jaakkola

  Myyntiassistentti

  + 358 2 550 5522

  noora.jaakkola@sahkojokinen.fi

 • Tiina Jokinen

  Myynti, reskontrat

  +358 2 550 5502

  tiina.jokinen@sahkojokinen.fi

 • Markus Latvajärvi

  Tuotantoinsinööri

  + 358 2 550 5520 +358 40 593 6868

  markus.latvajarvi@sahkojokinen.fi

Vaatimustenmukaisuus

KAPU® turvapylväälle on myönnetty CE-merkki

Sertifiointi- ja laaduntarkastusorganisaatio Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt CE merkin käyttöoikeuden Sähkö - Jokinen Oy: n valmistamalle KAPU® valaisinpylväälle.

EY-vaatimuksenmukaisuustodistuksella vahvistetaan, että kaikki ominaisuudet ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty standardin SFS  EN 40-5 liitteessä ZA, on täytetty, ja että tuote täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset.

CE-merkintä on eurooppalainen tuotehyväksyntämenettely, joka mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkumisen Euroopan alueella.

Investointi turvapylväisiin kannattaa

Investointi KAPU® turvapylväisiin maksaa itsensä takaisin jo neljässä vuodessa.

 • Nykyinen asennus

  Hoitokustannukset 2 590 e/km x a
  Törmäyskustannukset 9 800 e/km x Z
  Yht. 12390 e/km x a

 • Saneeraus

  Vanhan asennuksen purkaminen 3 360 e/km x a
  Uuden valaistuksen rakentaminen 32 800 e/km x a
  Yht. 36 160 e/km x a

 • Uuden asennus

  hoitokustannukset 1 800 e/km x a
  törmäyskustannukset 1 600 e/km x a
  yht. 3 400 e/km x a

 Likimääräinen kuoletusaika 36 160 ÷ (12 390  3 400) yht. 4 vuotta

X

Tiesitkö, että HE pylväitä ei saa käyttää kaikilla teillä?

Moottoriteiden erkanemis- ja liittymiskaistojen sekä ramppien varrettomina pylväinä käytetään vain väistyviä (luokan NE) pylväitä.

Näissä kohteissa pitää käyttää KAPU-NE pylvästä

Varreton energiaa vaimentava (HE) pylväs voi aiheuttaa auton kattoon suuremman lommon kuin väistyvä (NE) pylväs kun tien nopeusrajoitus tai suunnittelunopeus on ≥ 100 km/h.

Lähde: 16-2015 Liikenneviraston ohjeita. Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 13.5.2015

Älä näytä viestiä enää