Vt12 Lahden eteläisellä kehätiellä Sähkö-Jokisen tuotteita

Vt12 Lahden eteläinen kehätie on avattu liikenteelle. Väylän rakentaminen tuo huomattavia parannuksia liikenneturvallisuuteen, käyttäähän väylää jopa 20 000 päivittäisen autoilijan.

Sähkö-Jokiselle on merkittävä asia saada olla mukana tässä mittavassa hankkeessa. Törmäysturvalliset KAPU pylväät, laadukkaat kartiopylväät ja kestävät betonijalustat kannattelevat valaistusta moottoritiellä, eritasoliittymissä ja kevytväylillä.  Kaiken kaikkiaan toimitimme noin 550 pylvästä ja jalustaa kohteeseen.

RV12 Lahtis södra ringväg har öppnats till trafik. Byggandet av farleden medför betydande förbättringar på trafiksäkerheten, eftersom upp till 20 000 bilister använder farleden dagligen.

Det är betydelsefullt för Sähkö-Jokinen att vara med i detta stora projeketet. Krocksäkra KAPU- belysningsstolpar, konformade stolpar av hög kvalitet och hållbara fundament stödjer belysningen på motorvägar, motorvägskorsningar samt cykelvägar. Sähkö-Jokinen levererade ca 550 stolpar och fundament till destinatioinen.

Kuva: Väylävirasto/ Seppo Kujanen