Sähkö-Jokisen organisaatio uudistuu

Vuoden 2024 alussa Sähkö-Jokisen omistuspohjassa tapahtui merkittävä muutos, kun Karnell Finland Oy osti Sähkö-Jokisen osakekannan enemmistön. Yrityskaupan seurauksena myös yhtiön organisaatio uudistuu, kun Jokisen sisarukset jäävät suunnitellusti pois yrityksen operatiivisesta johdosta tulevien järjestelyjen ja eläköitymisten seurauksena.

Lasse Jokinen, toimitusjohtaja, siirtyy johdon neuvonantajaksi 1.9.2024 alkaen, ja samana päivänä uusi toimitusjohtaja Ville Nieminen aloittaa tehtävässään. Ville siirtyy toimitusjohtajaksi myyntijohtajan positiosta. Lassen siirtymäajan tuki ja Villen monipuolinen kokemus antavat Villelle erinomaiset valmiudet kehittää yritystä edelleen ja luoda uusia menestystarinoita! Ville uskoo vahvasti henkilöstön merkitykseen ja sitoutumiseen yrityksen menestyksen rakentamisessa.

Tiina Jokinen, talouspäällikkö, siirtyy eläkkeelle 1.7.2024 alkaen ja hänen tehtävänsä siirtyvät uudelle Business Controllerille Satu Räsäselle. Sadulla on monipuolinen tausta liiketoiminnan eri kehitysvaiheista ja hän tuo Sähkö-Jokiseen vahvaa osaamista, jolla varmistetaan yrityksen jatkuva kehitys sekä strategista näkemystä, jolla tuetaan organisaatiota kohtamaan tulevaisuuden haasteet sekä mahdollisuudet.

Jussi Jokinen, työnjohtaja, siirtyy eläkkeelle 1.7.2024 alkaen ja hänen tehtävänsä on siirretty tuotantopäällikkö Pasi Ylitalolle (jalustat).

Simo Jokinen, tuonti- ja vientijohtaja, lopettaa 31.12.2024 ja hänen tuotannon johdolliset tehtävät siirtyvät Markus Latvajärvelle (pylväät). Simon myynnin tehtävät jaetaan myynnin organisaatioon, joka kasvaa vuoden loppuun mennessä uusilla henkilöillä.

Pasi ja Markus ovat kumpikin toimineet usean vuoden ajan yrityksen tuotantoinsinööreinä. Heillä on näin ollen vahva pohja lähteä kehittämään yrityksen tuotantoprosesseja vastaamaan yrityksen kasvutavoitteita.

Omistaja- ja johtajavaihdokset tuovat mukanaan uudenlaista näkökulmaa ja energiaa organisaation toimintaan. Uuden johdon tavoitteena on varmistaa yrityksen kilpailukyky ja tarjota asiakkaille entistä parempia asiakaskokemuksia. Yhdessä koko organisaation tuella lähdetään saavuttamaan tavoitteita ja rakentamaan vahvaa ja valoisaa tulevaisuutta!

Haluamme kiittää Jokisten sisaruksia heidän määrätietoisesta työstään luoda menestyvä yritys kuluneiden vuosikymmenien aikana. Perheen omistautuminen ja arvokas työ ovat luoneet vankan perustan, jonka päälle voimme jatkaa rakentamista. Yhdessä tulemme jatkamaan tätä menestystarinaa, vaalien yhteisiä arvoja sekä luomalla uusia päämääriä!

Porissa 24.5.2024
Karnell Finland Oy