Turvallinen infrastruktuuri rakennetaan KAPU tuoteperheellä

KAPU- opastetauluja kannatteleva turvapylväs toimii turvallisesti onnettomuustilanteessa

Hyvin suunnitellut ja asianmukaisesti hoidetut tiet vähentävät liikenneonnettomuuksia.