Sähkö-Jokisen tuotteet turvaavat liikennettä Eurajoen uudella ohitustiellä

Eurajoen uusi ohitustie lisää jatkossa sekä valtatie 8:n että paikallisliikenteen turvallisuutta. Rakennusprojektin valaistusratkaisuissa luotettiin Sähkö-Jokisen tuotteisiin ja suunnittelutukeen.

Satakunnassa valtatie 8:lla valmistuu kesällä mittava tieprojekti, jossa myös Sähkö-Jokisella on ollut oma tärkeä roolinsa. Hankkeessa on rakennettu uusi ohitustie, joka parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta länsirannikon valtaväylän Eurajoen kohdalla kulkevalla tiejaksolla

Tähän saakka paikallinen liikenne ja valtatien liikenne ovat sekoittuneet tavalla, joka ei ole täyttänyt tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Sujuvuuden parantaminen uudella ohitustiellä tukee osaltaan myös Eurajoen kunnan saavutettavuutta ja kehittymisedellytyksiä.

Väyläviraston hankkeen kokonaisbudjetti on noin 20 miljoonaa euroa. Urakoitsijana on toiminut Destia Oy, jonka työmaapäällikkö Esa Marjamäki on ollut projektissa mukana alusta alkaen. 

”Työt käynnistyivät kesäkuussa 2021, ja koko urakka valmistuu heinäkuussa 2023. Parhaillaan on vielä tekeillä Eurajoen keskustan kohdalla olevan sillan korjaus ja vähäisiä viimeistelytöitä”, hän kertoo.

Kaiken kaikkiaan projektissa rakennettiin 4,5 km uutta valtatielinjausta, kaksi eritasoliittymää ramppeineen, viisi uutta siltaa, yksi sillan korjaus ja kilometrin verran meluntorjuntatoimenpiteitä.

Valaistus on olennainen osa tieturvallisuutta

”Turvallisuuden parantaminen on ollut urakassa iso ja keskeinen asia. Turku–Pori-välillä kulkevan kasitien valtaväylä on ollut todella hankala Eurajoen keskustan kohdalla. Keskustasta tuleva tie on kohdannut vaarallisessa risteyksessä valtatien, jolla vauhti on hidastunut 60 kilometriin tunnissa. Teimme ramppiratkaisujen avulla uuden ohitustien, jolla paikalla on nopeutta nyt 100 km tunnissa sekä turvallisuutta lisäävä keskikaide”

Turvallisuuden suhteen suuri merkitys on luonnollisesti myös tie- ja katuvalaistuksella, jota tehtiin hankkeessa yhteensä kahdeksan kilometriä. Siihen sisältyvät valaistukset kasitielle ramppeineen sekä myös katuverkolle ja pyöräteille. Kyseessä on siten valaistuksenkin osalta mittava kokonaispaketti.

”Sähkö-Jokinen toimitti hankkeeseen kaikki siinä käytetyt valaisimien betonijalustat ja valaisinpylväät sekä myös suurempien liikennemerkkien betoniperusteiset jalustat”, luettelee Marjamäki. Tienvarteen asennettiin SJ-jalustojen lisäksi törmäysenergiaa vaimentavia KAPU-HE-turvapylväitä. 

Rehti ja osaava luottokumppani

Syitä valaistuskumppanin valintaan ei Marjamäen tarvitse pitkään miettiä.

”Sähkö-Jokinen on yrityksenä luotettava paikallinen toimija. Heillä oli myös vahva halu tehdä ja lähteä mukaan, mikä näkyi aktiivisuutena jo tarjousvaiheessa. Olemme tehneet yhteistyötä usein ja onnistuneesti ennenkin, eikä myöskään tuotteiden laatutasossa tai toimitusvarmuudessa ole ollut ongelmia.” 

Marjamäen mukaan Sähkö Jokiseen voi luottaa myös, kun tehdään uusia urakkalaskentoja ja tarvitaan tulevaisuuteen, esimerkiksi vuoden päähän ulottuvia hintatietoja: ”He kertovat silloinkin rehdisti ja avoimesti arvionsa vaikkapa raudan ja betonin hintakehityksestä. Tällaista rehellisyyttä arvostaa nykyisessä urakoitsijamaailmassa todella paljon.”

”En oikein edes keksi Sähkö-Jokisesta mitään huonoa sanottavaa”, nauraa Marjamäki. ”Heidän kanssaan tehdään yhteistyötä jatkossakin, ja itseasiassa Sähkö-Jokisen pylväät ovat tulleet juuri seuraavaankin hankkeeseen.”

Toimivaa yhteistyötä suunnittelussa ja aikatauluissa

Ohitustie toteutettiin ns. suunnittele ja toteuta -hankkeena, jossa Sähkö-Jokinen teki aktiivista yhteistyötä Destian ja sähköurakoitsijan kanssa kokonaisuuden yksityiskohtien suunnittelussa. Valaistuksen osalta suunnittelu käynnistyy tyypillisesti valaisinpylväiden välien sekä valaisimien tyyppien ja teholuokkien mietinnästä. 

”Valaistussuunnittelija antaa raamit sille, mikä olisi hankkeessa riittävä toteutus. Tässä vaiheessa suunnitelmassa joka lamppu on usein hieman erikokoinen ja erityyppinen. Sähkö-Jokisen oivallusten ansiosta kokonaisuutta yhtenäistettiin ja virtaviivaistettiin. Kun työmaalle saadaan samanmittaisia pylväitä ja varsia sekä samantehoisia lamppuja, etenevät työt sujuvammin ja tehokkaammin. Tässä Sähkö-Jokisella oli suuri merkitys”, kiittää Marjamäki.

Myös toimitusaikataulujen suhteen tehtiin pääurakoitsijan, valaistusurakoitsijan ja Sähkö-Jokisen kesken tiivistä ja hyvää yhteistyötä. Näin varmistettiin, että työvaiheiden edetessä valaistustuotteet saapuivat paikalle siten, että valaistusurakoitsija saattoi aloittaa oman työnsä ilman viivytyksiä. 

”Suuressa hankekokonaisuudessa on paljon liikkuvia osia ja vaiheita. Niiden eteneminen täytyy sovittaa yhteen, jolloin toimittajan täsmällisyys on arvossaan, Eurajoella valaistustuotteet olivat aina oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.”

Kevyt askel myös taiteellisempaan valosuunnitteluun

Marjamäen mukaan itse tieurakka on ollut sinänsä melko mutkatonta perusväyläntekoa. Pieni erikoisuus löytyy kuitenkin Eurajoen keskustan kohdan kiertoliittymästä, johon kohosi projektin loppuvaiheessa persoonallinen taideteos valaistuksineen. Teoksessa ympäristöä värittävät persoonallinen rapuhahmo sekä Eurajoen virtaavat pärskeet. Kokonaisuus pohjautuu Eurajoen toisen luokan oppilaiden ideoihin, joissa oli otettu hienosti huomioon myös valon merkitys.

Lasten piirrosten pohjalta kuvataiteilija Mollu Heino jatkoi teoksen työstämistä sekä pohti Sähkö-Jokisen ja Destian kanssa valaistukseen liittyviä värejä ja kuvioita. Näin Sähkö-Jokinen pääsi tarjoamaan teknistä osaamistaan myös ympäristötaiteen puolelle. 

Kuva: Fiilaamo