Sähkö-Jokinen Oy:n Tietosuojaperiaate

Tietosuojaperiaatteen tarkoituksena on kuvata avoimesti periaatteet ja käytäntöjä, joita Sähkö-Jokinen Oy noudattaa suojatakseen ja turvatakseen asiakkaittemme yksityisyyttä. Kerromme, mitä tietoja keräämme, mihin tarkoituksiin tietojasi käytämme, miten käsittelemme tietojasi ja mitkä ovat oikeutesi.

Laadittu 11.4.2018
Päivitetty 25.3.2020

1. Rekisterinpitäjä

Sähkö-Jokinen Oy, Y-tunnus 0511709-9
Rauhalammintie 13, 29600 Noormarkku
Puh. 02-550 5500
Rekisteriä hoitaa Tiina Jokinen

2. Rekisterin nimi

Sähkö-Jokinen Oy asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kontaktointi- ja markkinointitoimenpiteet sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Sähkö-Jokisen toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavat tiedot:
Asiakastiedot
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilön asema tai tehtävänimike
Yrityksen nimi ja yhteystiedot, kuten
Postiosoite
Postinumero
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakassuhteeseen, markkinointiviestintään ja tarjous/ tilaukseen liittyviä tietoja

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.
Markkinointitarkoituksia varten henkilötietoja voidaan hankkia myös ulkopuolisista rekistereistä tai julkisista lähteistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähkö-Jokinen Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.
B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot
Tietoja siirrettäessä palvelimelle ulkoisessa tietoverkossa, ne eivät ole suojattu SSL-salauksella (Secure Sockets Layer), mitä käyttää palvelun käyttäjä itse. Maksutapahtuman yhteydessä käytetään SSL-salausta.

Sisäisessä tietoverkossa on käytössä salasanat ja palomuuri, mihin ei ole pääsyä sisäisen tietoverkon ulkopuolelta.

Palvelimet, joilla rekisteri sijaitsee, ovat ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpidossa. Palveluntarjoaja vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta salasanoin ja palomuurein.

Rekisteriin on käyttöoikeus Sähkö-Jokisen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin käyttäjillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat sekä heitä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee antaa kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava).
Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)

10. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1)